Wynika tak z treści interpretacji indywidualnej, wydanej przez dyrektora Krajowej Izby Skarbowej 29 września 2022 r. (0111-KDIB1-2.4010.446. 2022.1.DP).

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony przez spółkę osobową z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. Limited Liability Partnership, LLP) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka została utworzona zgodnie z przepisami prawa handlowego Wielkiej Brytanii i nie miała w Polsce siedziby ani zarządu. Wspólnikami spółki były dwie osoby fizyczne oraz jedna osoba prawna, z których żadna nie miała rezydencji podatkowej w Rzeczypospolitej Polskiej.