Gminna kanalizacja bez podatku od nieruchomości

Budowle gminy służące do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Publikacja: 28.02.2023 07:47

Gminna kanalizacja bez podatku od nieruchomości

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uwzględnił skargę gminy, która spierała się ze swoim wójtem o podatek od nieruchomości.

Konkretnie chodziło o infrastrukturę kanalizacyjną. We wniosku o interpretację gmina wskazała, że jest właścicielem oczyszczalni i przepompowni ścieków. Używa ich do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Gmina podkreśliła, że wcześniej wykazywała infrastrukturę jako budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zauważyła jednak, że nie przynosi ona zysków, poza incydentalnym. Osiąganie go przy realizacji zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków nie jest w ogóle celem.

Dlatego gmina chciała oficjalnego potwierdzenia, że budowle wchodzące w skład infrastruktury nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W marcu 2022 r. wójt, który działa w tym przypadku jako lokalny fiskus i organ interpretacyjny, nie zgodził się z taką oceną sytuacji swojej gminy. Stwierdził, że budowle znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy związane są z prowadzeniem działalności i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Wójt zgodził się, że w taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021–2024 i wcześniejszych nie założono marży zysku. Jednak nie wyklucza to możliwości osiągnięcia zysku w bieżącym bądź przyszłych okresach rozliczeniowych. Zatem w sprawie są spełnione przesłanki do uznania działalności za gospodarczą w myśl prawa przedsiębiorców i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości: stacje gazowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków z niższą daniną

Gmina zaskarżyła interpretację i to jej rację przyznał WSA. Zauważył, że gmina akcentuje brak spełnienia warunku zarobkowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

WSA przypomniał zaś, że zarobkowy charakter działalności jest podstawową i kluczową jej cechą. A sama możliwość osiągnięcia dochodów nie wskazuje na zarobkowy charakter działalności skarżącej. Możliwość potencjalnego uzyskania zysku nie stanowi przesłanki do uznania, że dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą.

Dlatego nieprawidłowe jest uznanie, że sporne budowle są związane z prowadzeniem działalności. Pogląd zaś, że posiadanie przez przedsiębiorcę składnika majątkowego jest równoznaczne z jego związaniem z prowadzeniem działalności, jest nieaktualny na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Bk 48/23

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uwzględnił skargę gminy, która spierała się ze swoim wójtem o podatek od nieruchomości.

Konkretnie chodziło o infrastrukturę kanalizacyjną. We wniosku o interpretację gmina wskazała, że jest właścicielem oczyszczalni i przepompowni ścieków. Używa ich do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Gmina podkreśliła, że wcześniej wykazywała infrastrukturę jako budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej