Wyrok został wydany 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Grupa Warzywna Sp. z o.o. przeciwko dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (C-935/19). W sentencji wyroku zakwestionowane zostały polskie przepisy, na podstawie których nakładana jest sankcja (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT.

W nowym stanie prawnym organy będą miały możliwość różnicowania wysokości sankcji ze względu na charakter oraz wagę popełnionego przez podatnika naruszenia. Sankcja będzie zatem miała charakter zindywidualizowany i nakładana będzie w wysokości adekwatnej do danego przypadku, a nie jak to miało miejsce do tej pory, w sztywnej wysokości, bez uwzględnienia okoliczności towarzyszących popełnionemu naruszeniu.