Po pierwsze, 15 grudnia minionego roku Rada Unii Europejskiej, po kilkunastu miesiącach prac oraz po początkowym sprzeciwie niektórych państw członkowskich (w tym – na pewnym etapie prac – także Polski), przyjęła dyrektywę w sprawie globalnego podatku minimalnego. Tym samym, inicjatywa zaproponowana przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) powoli staje się faktem w krajach UE.

Czytaj więcej

Globalny podatek minimalny istotny nie tylko dla globalnych przedsiębiorstw