Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2022 r. (0114-KDIP1-3.4012.351.2022.1.AMA).

Spółka prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej w zakresie sprzedaży metali szlachetnych oraz pośrednictwa w transakcjach na pozagiełdowym rynku walutowym, oferując m.in. sprzedaż srebra inwestycyjnego w formie monet bulionowych o masie co najmniej jednej uncji trojańskiej. Spółka, jako czynny podatnik VAT planuje, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, import dwóch typów srebrnych monet (dalej jako: monety lub moneta A i B) w celu dalszej ich odsprzedaży. Monety są pełnoprawnymi środkami płatniczymi oraz akceptowalne i wymienialne na całym świecie. Posiadają wybite wartości nominalne. Wartość rynkowa monety A i B, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, przewyższa ich wartość nominalną. Spółka zapytała dyrektora KIS, czy monety mogą być uznane za przedmioty kolekcjonerskie w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT i czy spółka jest uprawniona do zastosowania procedury VAT-marża, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT przy dostawie monet. Zdaniem spółki na oba pytania należało odpowiedzieć twierdząco.