Firmy przygotowują się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. To duże wyzwanie?

Tak, myślę, że to duże wyzwanie. To przede wszystkim bardzo duża zmiana biznesowa i ogromny krok w kierunku cyfryzacji gospodarki poprzez ucyfrowienie jednego z największych procesów biznesowych w każdej organizacji, jakim jest proces wystawiania e-faktur. Co więcej, jest to wręcz zmiana kulturowa. Przejście z postrzegania faktury jako dokumentu papierowego – bo nadal żyjemy w erze dokumentu papierowego, mimo że wykorzystujemy czasami określenie „faktura elektroniczna”, ale jest to wizualizacja w PDF faktury papierowej – do faktury w formacie XML, ustrukturyzowanym. Jest to dużo bardziej skomplikowany format.