Oczekiwania ustawodawcy postawione takim transakcjom, nadal stanowią źródło wątpliwości interpretacyjnych. Jedną z nich jest marża, czyli składowa oprocentowania, która warunkuje możliwość skorzystania z uproszczenia.

Przypomnijmy, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., dokumentacja dla takich transakcji musiała być sporządzana po przekroczeniu progu 10 mln zł, ale nie musiała zawierać analizy cen transferowych.