Rok 2023 przyniósł wiele istotnych zmian prawnych i podatkowych, które w mniejszym lub większym stopniu dotkną większość branż i to niemal na każdym etapie łańcucha dostaw. Warto się im przyjrzeć bliżej i ocenić, w jakim stopniu będą miały wpływ na funkcjonowanie firmy.

Kolejne uproszczenia