Podatek u źródła jest rodzajem podatku dochodowego należnego w przypadku transgranicznych płatności, w których podmioty: otrzymujący i wypłacający należność mają różny status rezydencji. Instytucja podatku u źródła dotyczy nierezydentów, którzy w kraju miejsca powstania przychodów/dochodów (kraj źródła) rozliczają się zgodnie z zasadą ograniczonego obowiązku podatkowego.

Czytaj więcej

Szukasz komuś pracownika, nie rozliczasz podatku u źródła