W czwartek resort finansów poinformował, że będą zmiany do pierwotnego projektu regulacji wprowadzających powszechny obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur tzw. KSeF.

Jedną z najważniejszych zmian ma być przesunięcie wejścia w życie KSeF na 1 lipca 2024 r. Pierwotne założenie było takie, że system e-faktur stanie się obowiązkowy dla podatników już 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

10 problemów przedsiębiorców z e-fakturami

Najnowsze propozycje to efekt konsultacji i postulatów zgłaszanych w ich ramach przez organizacje przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, a także sektora IT oraz resortu infrastruktury. O wątpliwościach zgłaszanych do projektu i możliwości ich uwzględnienia przez MF informowaliśmy na łamach wtorkowego wydania „Rzeczpospolitej”.

Na liście poprawek, jakie mają zostać wprowadzone do projektu – oprócz opóźnienia wejścia w życie obowiązkowych e-faktur – znalazło się też wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT. Dla nich system ma być obowiązkowy dopiero od 1 stycznia 2025 r.

MF dało też zielone światło dla wyłączenia z systemu dla faktur konsumenckich (B2C) oraz biletów spełniających funkcję faktury. Te dwie grupy, w tym paragony na autostradach płatnych, mają zostać wyłączone z KSeF.

Ponadto resort zgadza się, by faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

Modyfikacjom mają ulec też regulacje dotyczące postępowania w przypadku awarii oraz sankcji. Resort zapowiada, że w przypadku awarii po stronie podatnika będzie możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia jej do systemu następnego dnia po wystawieniu poza nim. Część sankcji ma zostać złagodzonych, a ich stosowanie ma zostać odsunięte na 1 stycznia 2025 r.

Ministerstwo przekonuje, że wdrożenie KSeF pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów. Ma być to nowy standard, pozwalający na przyspieszenie, większą automatyzację procesów oraz automatyczną archiwizację dokumentów. Co w dłuższej perspektywie na obniżyć koszty działalności.

Korzystanie z e-faktur ma ponadto ograniczyć ilość błędów i rozwiązać problem przepisywania danych z dokumentu papierowego do systemu. MF zapewnia też, że podatnicy otrzymają szybszy zwrot VAT, bo ma on zostać skrócony z 60 do 40 dni. Nie będzie też konieczności generowania plików JPK_FA.

Przypomnijmy, spora cześć podatników zaczęła już wdrażać e-faktury. Od 1 stycznia 2022 r. korzystanie z KSeF jest jednak dobrowolne.