Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów o CIT. Z wniosku z października 2021 r. wynikało, że przed laty gmina – w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa komunalnego, utworzyła spółkę komunalną. Jej podstawowym celem była realizacja zadań z zakresu działalności handlowo-usługowej. W 2020 r. rada miejska podjęła uchwałę o rozwiązaniu spółki komunalnej. Po tym zgromadzenie wspólników rozważa podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. W następstwie tego spółka przekaże na rzecz swojego jedynego udziałowca tj. gminy, składniki majątku. Z wniosku wynikało, że na bazie majątku nabytego po zlikwidowanej spółce komunalnej gmina będzie kontynuowała działalność polegającą na wynajmowaniu powierzchni w budynku galerii handlowej.