Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się z pracodawcą o opodatkowanie ekstrapieniędzy wypłacanych przez niego pracownikom.

Sprawa dotyczyła ankieterów i wypłacanego im ryczałtu na przejazdy komunikacją. We wniosku o interpretację jeden z urzędów statystycznych wskazał, że ankieterów zatrudnia na umowy o pracę. Do ich zadań należy zbieranie danych od respondentów z miast, gmin i powiatów województwa. Z opisu wynikało, że w umowie o pracę jako miejsce jej wykonywania wskazane jest całe województwo, a ankieter swoje czynności wykonuje w systemie zadaniowego czasu pracy.

Czytaj więcej

Zwrot wydatków za dojazd to zysk dla pracownika

Urząd tłumaczył, że w celu wykonywania obowiązków ankieterzy przemieszczają się do miejsc zamieszkania respondentów komunikacją. Nie są to podróże służbowe, ale pracodawca wyjaśnił, że planuje zwracać ankieterom koszty dojazdów do respondentów.

Był przekonany, że taki zwrot to nie przychód i nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT.

Fiskus co prawda nie widział przeszkód, aby pracodawca dokonywał zwrotu kosztów przejazdów komunikacją związanych z wykonywaniem zadań służbowych. Jednak uznał, że zapewnienie go będzie dodatkowym świadczeniem od pracodawcy, czyli przychodem ze stosunku pracy, od którego trzeba potrącić i odprowadzić zaliczki.

Urząd zaskarżył interpretację i w pierwszej instancji wygrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że sporne należności to tylko zwrot środków wydanych wcześniej przez pracownika z jego majątku.

Tego stanowiska nie potwierdził NSA. Zwrócił uwagę, że w umowach ankieterów miejscem pracy jest całe województwo, czyli nie jest to jakieś konkretne miejsce, np. urząd. Nie zgodził się też, że w spornym przypadku nie ma definitywnego przychodu. Jak bowiem podkreśliła sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka na konto pracownika wpływają określone środki finansowe i nie można uznać, że jest to zwrot. Wręcz przeciwnie, jest to poniesienie wydatku za pracownika. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1500/20