Po nowelizacji przepisów przedsiębiorcy powinni ostrożnie podchodzić do wydatków związanych z wynajęciem mieszkania. Nie każdy wydatek na remont może stanowić koszt uzyskania przychodu wynajmującego ponieważ w niektórych przypadkach może on podwyższać wartość początkową wynajmowanego mieszkania.

Według art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Z przepisu wynika także, że środki trwałe uważa się za ulepszone gdy suma poniesionych wydatków w danym roku m.in. na ich modernizację, adaptację przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia tego środka do używania.

Czytaj więcej

Wynajem bez podatku? Tak, to możliwe. Jeśli odliczysz stratę

Na podstawie nowych przepisów wynajmowane w ramach działalności gospodarczej mieszkanie może stanowić środek trwały, który nie podlega już amortyzacji. Zatem jeśli wydatki na remont obejmą np. wymianę kafelków, wymianę podłóg i przekroczą kwotę 10 000 zł to należy rozważyć czy wydatki te nie powiększą wartości początkowej mieszkania. Jeśli wydatki te zgodnie z powołanym przepisem powiększą wartość początkową mieszkania jako środka trwałego to nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu ani poprzez odpisy amortyzacyjne ani bezpośrednio.

Czytaj więcej

Odsetki od kredytu w kosztach firmy. Fiskus jest już na tak