Danina solidarnościowa została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2019 roku. Dodane do ustawy o PIT art. 30h oraz art.30i regulują kwestię podatku, który obciąża wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z daniny solidarnościowej stanowią przychody funduszu służącego wsparciu społecznemu, zawodowemu lub zdrowotnemu osób niepełnosprawnych.

Potocznie nazywana jest kolejnym, trzecim progiem podatkowym, choć należy zauważyć, że jest to odrębna należność publicznoprawna, a  ie zryczałtowana forma podatku. Na podstawie art. 30h ust. 2 ustawy o PIT obowiązkowi zapłaty daniny solidarnościowej podlegają osoby fizyczne, które osiągają dochód na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f tejże ustawy. Mogą to być m.in. dochody z tytułu umowy o pracę, pozarolniczej działalności gospodarczej czy odpłatnego zbycia papierów wartościowych.