Te stosunkowo nowe przepisy, wprowadzone z początkiem 2019 roku i zmienione 1 stycznia 2022 r. można znaleźć w ustawie o CIT (rozdział 5a, art. 24f–24k) oraz w bardzo analogicznej formie w ustawie o PIT (art. 30da–30dk).

Exit tax, zwany też podatkiem od wyjścia, to – najogólniej rzecz biorąc – podatek, który ma zastosowanie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej podatnika posiadającego majątek o określonej wartości i strukturze lub w sytuacji przeniesienia do innej rezydencji podatkowej składników tego majątku. Przenoszone aktywa opodatkowuje się na zasadzie fikcji prawnej, która zakłada, że majątek jest sprzedawany w rezydencji pochodzenia.