Przepisy umożliwiły podatnikom podjęcie decyzji zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu.

Zmiana w trakcie roku