Takie stanowisko zajął NSA w wydanym w 6 października 2022 r. wyroku (II FSK 312/20).

Przedmiot sporu