Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 października 2022 r. (0111-KDIB2-1.4010.493.2022.1.PB). Organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i zaaprobował przytoczoną przez wnioskodawcę argumentację.

W momencie złożenia wniosku podatnik prowadził działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a jego rok podatkowy był tożsamy z rokiem kalendarzowym. Spółka była polskim rezydentem podatkowym i podlegała na terytorium Polski opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Wnioskodawca nie wchodził w skład podatkowej grupy kapitałowej. Od 2019 roku spółka stosowała 9 proc. stawkę opodatkowania w związku z posiadaniem statusu małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.