Czytelnik 6 grudnia 2022 r. dokonał zakupu samochodu ciężarowego od rolnika ryczałtowego. Samochód był wykorzystywany przez niego w prowadzonej przez niego działalności rolniczej (w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego). Podatek naliczony od nabycia tego samochodu nie podlegał odliczeniu u rolnika ryczałtowego. Rolnik przekazał nabywcy pisemne oświadczenie o wykorzystywaniu samochodu do prowadzenia działalności rolniczej. Rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Według informacji uzyskanych od sprzedawcy, w związku ze sprzedażą samochodu nie był opodatkowany podatkiem od towarów i usług, gdyż dostawa samochodu korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Sprzedaż została udokumentowana umową kupna-sprzedaży. Umowa sprzedaży została zawarta w Polsce, gdzie znajdował się samochód w momencie dostawy. Czy od zakupu tego samochodu Czytelnik powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?