W obecnych czasach pracodawcy prześcigają się w różnych formach motywacyjnych wobec swoich pracowników. Pakiety sportowo-rekreacyjne, medyczne, bony, karty przedpłacone stają się już powszechną praktyką w zakładach pracy. Ale to nie wszystko. Wśród pracodawców popularne staje się równie organizowanie różnorodnych konkursów, w których pracownicy jako laureaci mogą otrzymać nagrody (rzeczowe oraz pieniężne).

Firmy organizujące tego typu wydarzenia, powinny jednak mieć na uwadze, że z tytułu otrzymanych nagród konkursowych – po stronie zwycięzców – mogą pojawić się pewne konsekwencje podatkowe. Wszystko zależy od celu organizacji konkursu, jego charakteru, zakresu zadań związanych z jego realizacją oraz kręgu uczestników.