Faktury ustrukturyzowane zostały wprowadzone do porządku prawnego 1 stycznia 2022 r. ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2076). Krajowy System e-Faktur został utworzony 1 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z art. 2 pkt 32a ustawy o VAT, przez fakturę ustrukturyzowaną rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.