We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Propozycja resortu finansów ma usprawnić i zwiększyć skuteczność egzekucji urzędniczej. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić przymusowe dochodzenie VAT rozliczanego w szczególnych procedurach, tj. przez podatników z innych krajów. Usprawnione będzie korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych, z którego dane automatycznie mają trafiać np. do sądów, prokuratury czy szefa CBA.

Resort finansów chce też doprecyzowania samego momentu wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne można pod pewnymi warunkami zwiesić