Stosownie do art. 146da ust. 1 pkt 2 – pkt 4 ustawy o VAT, w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r. dla:

2) środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych,