Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 września 2022 r. (0112-KDIL2-1.4011.597.2022. 1.MKA).

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, otrzymał od członka rodziny, w drodze darowizny, określoną kwotę pieniędzy. Podatnik posiadał również pieniądze z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wskazane środki przeznaczył na zakup kryptowaluty. Zgodnie z art. 30b ust. 6a ustawy o PIT, jest on zobowiązany do wykazania kosztów uzyskania przychodu w deklaracji podatkowej PIT-38. Ten ustawowy obowiązek dotyczy również sytuacji, gdy w roku podatkowym nie osiągnięto przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.