Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 października 2022 r. (II FSK 298/20).

Podatnik w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi platformę zniżkową, na której zbierane są informacje na temat zniżek i nowości zakupowych w centrach handlowych, sklepach internetowych i stacjonarnych oraz w restauracjach. W celu promocji platformy wśród jak najszerszej grupy użytkowników organizowane są przez spółkę różnego rodzaju akcje marketingowe m.in. w formie konkursów. W niektórych sytuacjach podatnik współorganizuje konkursy ze swoimi partnerami biznesowymi w ten sposób, że pokrywają oni koszty zakupu nagród. Konkursy mają regulaminy i polegają na tym, że uczestnik ma do wykonania określone zadanie konkursowe, po wykonaniu którego i przy spełnieniu pozostałych warunków regulaminu danego konkursu, otrzymuje nagrodę. Uczestnicy konkursów ubiegają się o zdobycie przewidzianych nagród. Nagrody mają postać wyrażonych kwotowo kuponów rabatowych, kodów uprawniających do zastosowania procentowej zniżki na zakup towaru lub usługi oraz kodów wymienialnych na bilet do kina, które w razie ich niewykorzystania w określonym terminie wygasają. W związku z tym spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytała organ czy po stronie zwycięzców konkursu powstaje przychód podatkowy, a jeśli powstaje, to czy korzysta on ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Zdaniem podatnika wydane nagrody nie są przychodem podatkowym laureatów, a gdyby organ stwierdził inaczej, powinien uznać, że znajdzie w tym przypadku zastosowanie wskazane zwolnienie.