W uzasadnieniu do projektu ustawy wprost wskazano, że nowe regulacje nie zwalniają podmiotów z obowiązków w zakresie przepisów o cenach transferowych, podatkach dochodowych, a nawet przepisów ustaw podatkowych odmawiających uwzględnienia deklarowanych przez podatnika skutków podatkowych dokonanych czynności. W artykule przybliżony zostanie potencjalny aspekt podatkowy realizacji wiążących poleceń w zakresie cen transferowych, podatku u źródła, kosztów uzyskania przychodu oraz prawa do odliczenia podatku VAT.