Opinia została wydana w związku ze sprawą jaka zawisła przed austriackim sądem. Spór podatnika z organem skarbowym dotyczył odmowy zwrotu nadpłaty podatku VAT, który został przez spółkę nadpłacony w związku z zastosowaniem przez nią wyższej stawki na paragonach wydanych konsumentom.

Czego dotyczyła sprawa