- Polski Ład wprowadził ulgę podatkową dla osób, które wspierają działalność sportową. Czy prowadzenie przez klub sportowy działalności gospodarczej w celach zarobkowych powoduje, że sponsor nie będzie mógł skorzystać z ulgi? Na co klub sportowy może przeznaczyć finansowanie? – pyta czytelnik.

W ramach Polskiego Ładu do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono ulgę dla wspierających sport, kulturę i edukację (odpowiednio art. 26ha ustawy o PIT oraz art. 18ee ustawy o CIT). Rozważając skorzystanie z ulgi należy zweryfikować zarówno przesłanki podmiotowe, jak i przedmiotowe skorzystania z niej.