Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 29 lipca 2022 r. (III SA/Wa 1127/22).

Spółka świadczy usługi z zakresu obsługi obrotu gotówkowego na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przeprowadza ona transakcje z podmiotami powiązanymi, na rzecz których świadczy i od których nabywa różnego rodzaju usługi, których wartość w niektórych przypadkach przekracza, a w innych nie przekracza limitu dotyczącego sporządzania dokumentacji cen transferowych określonego w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT.