Udzielenie licencji na oprogramowanie komputerowe na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest traktowane jako świadczenie usług. Rozpoznanie momentu opodatkowania VAT usługi udzielania licencji nastręcza jednak wielu problemów. W praktyce wciąż sporne jest czy udzielenie licencji stanowi usługę o charakterze ciągłym czy jednorazowym.

Czym jest wykonanie