O zwolnieniach z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych stanowi rozporządzenie ministra finansów. Wynika z niego, że zwolnień (przede wszystkim do 20 tys. zł obrotu rocznie) nie stosuje się do usług mycia i czyszczenia samochodów oraz podobnych (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej).

Pierwotnie ten przepis miał wejść w życie 1 lipca 2022 r. Minister finansów przesunął go najpierw na 1 października 2022 r., teraz daje przedsiębiorcom kolejne cztery miesiące.

Podstawa prawna: DzU z 2022 r., poz. 2029

Czytaj więcej

Usługi myjni samochodowej obowiązkowo z kasą fiskalną od lutego 2023 r.