Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa w sporze o VAT dla usług instalacji farm fotowoltaicznych.

We wspólnym wniosku o interpretację z marca 2020 r. spółka wskazała, że działa jako podwykonawca przy projektach budowy farm fotowoltaicznych.

Czytaj więcej

Fotowoltaika w kosztach podatkowych firmy - interpretacja podatkowa

Instalacje wraz z przyłączem wykonuje pod klucz. Po szczegółowym opisaniu zakresu usług wniosła o potwierdzenie, że do niej – pomimo spełnienia przesłanek z ówczesnego brzmienia ustawy o VAT – nie trzeba było stosować obowiązującego wtedy tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia. A wszystko sprowadzało się tego, czy spółka wykonuje jedną usługę kompleksową, czy nie.

Fiskus uznał, że nie. Zauważył, że co do zasady każde świadczenie dla celów VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Zgodził się co prawda, że gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych, niemniej zdaniem urzędników w przypadku spółki część usług – w tym wykonanie drogi wewnętrznej i ogrodzenia – może mieć charakter samoistny i nie służy wyłącznie wykonaniu usługi głównej, tj. farmy.

Firma zaskarżyła interpretację i w pierwszej instancji wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że skoro celem umowy jest budowa farmy fotowoltaicznej pod klucz, to niezbędne jest wykonanie wszystkich elementów, które stanowią całość merytoryczną i ekonomiczną.

Ostatecznie NSA uznał, że w sprawie nie można mówić o jednej usłudze.

Jak tłumaczył sędzia NSA Roman Wiatrowski, w spornym przypadku kluczowy jest charakter prac polegających na budowie farmy fotowoltaicznej i jej aspekty techniczne. Opierają się one głównie na budowie i połączeniu infrastruktury, które pozwolą na przyłączenie jej do sieci elektrycznej. I w tym zakresie zdaniem NSA świadczenie będzie miało charakter kompleksowy. Ale usługi projektowe, serwisowe, naprawcze czy budowa ogrodzenia i drogi już nie, bo mogą być wykonywane przez kogoś innego lub też mają zupełnie inny charakter pod względem technicznym.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1047/21