Firmy prowadzące sprzedaż detaliczną towarów przez internet często wysyłają towar do klientów za pośrednictwem firm kurierskich. W regulaminach sprzedaży online niektórych firm prowadzących taką sprzedaż jest zapis, zgodnie z którym każdy nabywca, kupując towar bezpośrednio w danym sklepie internetowym (poprzez aukcje), automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów (tj. firmą kurierską) na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Każdy kupujący musi zaakceptować taki zapis regulaminu. W takich przypadkach kupujący płacą na rachunek bankowy danego sprzedawcy kwotę za zakupiony towar powiększoną o koszty przesyłki. Firmy kurierskie wystawiają miesięczne faktury, które dokumentują poniesione przez danego sprzedawcę koszty dostawy sprzedanych towarów. Niektóre firmy prowadzące tego typu sprzedaż korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ich przypadku pojawia się wątpliwość, czy środki pieniężne, które wpływają na ich rachunek bankowy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki zakupionego towaru, podlega opodatkowaniu VAT, a tym samym czy powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia podmiotowego w VAT.