Czy można wykorzystywać w działalności, którą sami prowadzimy, dwa auta? Tak, fiskus nie ma nic przeciwko. Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią informatyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Ma w leasingu finansowym samochód SUV na benzynę. Zostały mu dwa lata do jego spłaty. Chce mieć też w firmie drugi pojazd, tym razem małe auto hybrydowe (do 150 tys. zł). Potrzebne jest do codziennych dojazdów do klientów, argumentuje też, że będzie tańsze w użytkowaniu.

Czytaj więcej

Dwa samochody w jednoosobowej firmie? Fiskus się zgadza

Drugi samochód także ma być wykorzystywany na podstawie umowy leasingu finansowego. Informatyk chce nim jeździć również w celach prywatnych, dlatego planuje rozliczać w podatkowych kosztach 75 proc. wydatków na eksploatację auta.

Co na to fiskus? Przyznał, że przepisy ustawy o PIT nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu. Nie wprowadzają też ograniczeń co do ich ilości. Jeśli wszystkie pojazdy są używane do firmowych celów, można je rozliczyć w podatkowych kosztach.

Skarbówka zaznaczyła też, że wykorzystywanie przez przedsiębiorcę dwóch pojazdów powinno być uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zwłaszcza jej rozmiarami czy też sposobem wykonywania usług.

Reasumując, fiskus potwierdził, że informatyk biorący drugi samochód w leasing finansowy może rozliczyć w podatkowych kosztach zarówno wydatki związane z jego bieżącą eksploatacją (w wysokości 75 proc.), jak i odpisy amortyzacyjne, część odsetkową opłaty leasingowej oraz składki na ubezpieczenia komunikacyjne (jeżeli z umowy wynika obowiązek ich płacenia przez korzystającego z auta).

„Prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w ustawie o PIT nie występują ograniczenia co do liczby lub rodzaju posiadanych w przedsiębiorstwie pojazdów” – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pozytywne dla przedsiębiorców są też wcześniejsze interpretacje. Przykładowo, w podobnej sprawie wystąpił prowadzący działalność gospodarczą doradca podatkowy. Na potrzeby kancelarii leasinguje samochód SUV. Ale do jazdy po mieście potrzebuje mniejszego auta. Chce więc wyleasingować drugi pojazd. Skarbówka zgodziła się, że wydatki na oba auta mogą być podatkowym kosztem.

Fiskus zawsze jednak w interpretacjach podkreśla, że obowiązek wykazania związku samochodu z działalnością gospodarczą spoczywa na przedsiębiorcy. To on bowiem osiąga korzyść polegającą na obniżeniu podstawy opodatkowania (poprzez odliczanie od przychodu kosztów jego uzyskania).

Numer interpretacji: 0115-KDIT3. 4011.503.2022.3.KP