Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę spółki, która miała wątpliwości podatkowe w związku z konkursem.

We wniosku o interpretację wyjaśniła, że prowadzi działalność w branży piwowarskiej. Żeby zwiększyć wolumen sprzedaży, organizuje różnego rodzaju akcje w celu rozpowszechnienia, zwiększenia atrakcyjności produktów swoich marek. Samodzielnie lub we współpracy z agencjami reklamowymi organizuje konkursy, które polegają na rywalizacji między uczestnikami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Spółka podkreśliła, że wartość nagród rzeczowych, pieniężnych, bonów czy voucherów nigdy nie przekracza jednorazowo 200 zł. A uczestnikami konkursów są osoby fizyczne: konsumenci, podwykonawcy, kontrahenci i ich pracownicy. Spółka uważała, że gdy wartość nagrody nie przekracza jednorazowo 200 zł, to korzysta ona ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Fiskus odpowiedział, że nie. Zauważył, że nagrody otrzymują zwycięzcy konkursu, a nie wszyscy uczestnicy. W konsekwencji nie można uznać ich za nieodpłatne świadczenie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, nawet jeśli wartość nagrody nie przekracza przewidzianego w nim limitu 200 zł. Jak tłumaczył fiskus, wygrane podlegają 10-proc. zryczałtowanemu PIT, i to niezależnie od ich wartości.

Na tym podejściu suchej nitki nie zostawił poznański WSA. Uwzględniając skargę spółki, nie zgodził się, że organizowane przez nią konkursy nie mają charakteru świadczeń nieodpłatnych. W ocenie sądu nie sposób przyjąć, że samo wzięcie udziału w konkursie po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie automatycznie powoduje powstanie ekwiwalentnego świadczenia. Spełnienie wymogów z regulaminu, które są warunkiem otrzymania nagrody, nie ma charakteru świadczenia wzajemnego. Stosunku pomiędzy organizatorem konkursu a jego uczestnikiem nie można bowiem uznać za umowę wzajemną. Dlatego zdaniem sądu świadczenie, tj. przekazana nagroda, ma charakter nieodpłatny.

WSA zgodził się też ze spółką, że konkursy mają przede wszystkim promować jej działalność oraz zwiększyć wolumen sprzedaży. Rywalizacja utrwala bowiem konkretny towar w pamięci danej grupy i sprawia, że uczestnicy w pozytywny sposób kojarzą produkt z nagrodą.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Po 1085/21

Czytaj więcej

Pracodawca nie przekaże nagrody z niższym podatkiem