Kto powinien odprowadzić zaliczkę na podatek – sąd czy radca prawny? Spójrzmy na niedawną interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Radca prawny prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Był kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu. Sąd przyznał mu z tego tytułu wynagrodzenie.

Zasady jego określania znajdują się w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Wysokość wynagrodzenia została wskazana w wyroku.

Oddział finansowy sądu poprosił radcę prawnego o wystawienie faktury. Mecenas odmówił i wystosował wezwanie do zapłaty. Twierdzi, że nie ma podstaw do wystawiania faktury.

Sąd powinien wypłacić mu wynagrodzenie, potrącając zaliczkę na PIT. Czyli postąpić jak płatnik. Prawnik uzasadnia swoje stanowisko tym, że w orzeczeniu nie uwzględniono VAT. Zdaniem mecenasa „takie orzeczenia są błędne, a wynikają one wyłącznie z niewłaściwej interpretacji przez konkretnego referenta”.

Oddział finansowy sądu uznał jednak, że nie wypłaci wynagrodzenia według zasad proponowanych przez radcę prawnego, czyli z potrąceniem zaliczki na PIT.

Czytaj więcej

Urzędówki: sąd zapłaci zaliczkę na PIT za etatowców

Stwierdził, że prawnik prowadzący działalność gospodarczą powinien samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek.

Co na to fiskus? Podkreślił, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu jest zależna od formy wykonywania przez prawnika zawodu radcy prawnego. Jeśli jest to działalność gospodarcza, wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z tego źródła.

Tak jest w opisanej sprawie. W konsekwencji radca prawny powinien sam obliczać i płacić zaliczki na PIT. Na sądzie nie ciążą obowiązki płatnika.

Inaczej byłoby, gdyby prawnik wykonywał swój zawód w innej formie, np. na umowie o pracę. Wówczas wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W takiej sytuacji zaliczkę na PIT odprowadza płatnik, czyli sąd.

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-1.4011.570.2022.2.MS2