Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu tej sprzedaży >patrz ramka. Warto zatem wiedzieć co kryje się pod pojęciem wydatków na własne cele mieszkaniowe, w przypadku gdy środki ze sprzedaży nieruchomości podatnik zdecyduje się przeznaczyć na budowę lub remont domu. Nie każdy wydatek związany z budową lub pracami adaptacyjno-remontowymi domu będzie się bowiem mieścił kategorii wydatków na własne cele mieszkaniowe.