Mamy dobrą wiadomość dla firm, które zainwestowały w przemysłowe roboty. Wprowadzona przez Polski Ład i obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. ulga przysługuje także na wcześniejsze zakupy. Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią spółka akcyjna produkująca odkuwki matrycowe m.in. dla branży motoryzacyjnej. Jeszcze przed 1 stycznia 2022 r., czyli przed wejściem w życie Polskiego Ładu, nabyła roboty przemysłowe oraz funkcjonalnie z nimi związane maszyny i urządzenia. Wprowadziła je do ewidencji środków trwałych i rozpoczęła amortyzację.

Czytaj więcej

Skarbówka: ulga na robotyzację nie obejmie wszystkiego

Czy na takie rzeczy także przysługuje nowa ulga? Ma obowiązywać w latach 2022–2026. Z nowych przepisów wynika, że firma, która w tym okresie zainwestuje w robotyzację, zaliczy wydatki do podatkowych kosztów, a także odliczy ich połowę od dochodu.

Spółka ma jednak wątpliwości, ponieważ art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT stanowi, że odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. Czy odpisy amortyzacyjne są takimi kosztami?

Spółka twierdzi, że tak. Jej zdaniem przy wydatkach na zakup środków trwałych poniesienie kosztu następuje dopiero w momencie dokonania odpisu amortyzacyjnego.

Fiskus przyznał jej rację. Przypomniał, że nowa ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022–2026. Takimi kosztami są też odpisy amortyzacyjne. Stanowi o tym art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. W związku z tym odpisy z lat 2022–2026 są objęte preferencją.

„Art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50 proc. odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu” – czytamy w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że ulga dotyczy zarówno firm płacących PIT, jak i CIT. U tych drugich kwota odliczenia nie może przekraczać dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Przedsiębiorca korzystający z ulgi powinien w terminie rocznego rozliczenia złożyć informację zawierającą wykaz poniesionych kosztów, które można odliczyć.

Ulgę na robotyzację można stracić. Firmy będą musiały oddać odliczenie m.in. wtedy, gdy pozbędą się maszyn przed końcem okresu ich amortyzacji.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW