Sytuacja na terenie Ukrainy spowodowała, że niektórzy pracodawcy zdecydowali się na udzielenie zapomóg dla swoich ukraińskich pracowników. Pieniądze na ten cel pracodawca może przeznaczyć z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo ze środków obrotowych firmy.

PRZYKŁAD