Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2022 r., poz.1265) przewiduje odpowiednie uregulowania, których celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych po stronie przedsiębiorców, na skutek zniesienia mechanizmu odliczalności składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku.

Ci, co są na podatku liniowym