Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 maja 2022 r. (I FSK 1989/18).

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi i wyposażenia wnętrz w formie spółki akcyjnej. W jej ramach spółka współpracuje z różnymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia swoim klientom możliwości sfinansowania dokonanych zakupów przy pomocy kredytu konsumenckiego. Na podstawie zawartych umów z bankami podatnik wykonuje takie czynności jak m.in.: informowanie swoich klientów o możliwości i zasadach sprzedaży z użyciem kredytu czy kierowanie potencjalnych klientów do punktów obsługi klienta w celu dalszej obsługi w zakresie produktów finansowych. Podatnik nie wykonuje jednak żadnych czynności prawnych w imieniu banku. Podatnik otrzymuje przy tym od banku wynagrodzenie wyliczone według wolumenu zawartych umów kredytowych.