W obecnych czasach – w szczególności w czasie pandemii Covid-19 - dla wielu firm normą stało się zatrudnianie pracowników wykonujących obowiązki służbowe w ramach pracy zdalnej. Otwartość rynku pracy umożliwia również zatrudnianie pracowników-obcokrajowców, którzy mogą świadczyć pracę na rzecz swojego pracodawcy zdalnie, często z miejsca swojego zamieszkania. O ile na gruncie prawa pracy czynności te nie budzą większych wątpliwości, o tyle na gruncie prawa podatkowego, opodatkowanie przychodów osiąganych przez pracowników - obcokrajowców z pracy wykonywanej zdalnie może budzić wiele wątpliwości.