Dzięki opublikowanemu niedawno projektowi zmian w ustawie o CIT, przedsiębiorcy mogą mieć spokojniejsze wakacje. W planach jest bowiem uchylenie kontrowersyjnych przepisów o ukrytej dywidendzie. Zostały wprowadzone przez Polski Ład, ale datą wejścia w życie tych przepisów miał być 1 stycznia 2023 r. Zanim to nastąpi, mają być usunięte z ustawy o CIT.


Jak zapewnia wiceminister finansów Artur Soboń, ostateczny kształt zmian w ustawie o CIT zostanie wypracowany podczas konsultacji z przedsiębiorcami.


Nie tylko optymalizacja


Resort przyjął argumenty przedsiębiorców, że gdyby nie doszło do zmian, za ukrytą dywidendę mogłyby być uznane nawet transakcje uzasadnione gospodarczo, które nie miały na celu optymalizacji.

Czytaj więcej

Ukryte dywidendy: wspólnicy nie zarobią na spółce więcej niż oficjalnie

Eksperci popierają ten krok. Jednocześnie ostrzegają, że skarbówka ma inne narzędzia kwestionowania rozliczeń, które uzna za nieuzasadnione.

– To dobrze, że przepisy o ukrytej dywidendzie zostaną zniesione, ponieważ ich pozostawienie uderzyłoby w małe rodzinne firmy. Przepisy te eliminują bowiem z kosztów uzyskania przychodów m.in. wydatki na najem nieruchomości od wspólnika. Pozostawienie nieruchomości w majątku wspólnika podyktowane jest często chęcią jego ochrony, a nie zawsze chęcią optymalizacji podatkowej – mówi Marcin Zimny, doradca podatkowy, partner w kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi.


Potwierdzeniem tego są pojawiające się w bazie Ministerstwa Finansów interpretacje podatkowe. Zaniepokojeni przedsiębiorcy pytają, czy w ich przypadku w przyszłości stosowano niekorzystne dla nich przepisy. Stanowisko fiskusa jest negatywne.


Przykładowo w interpretacji nr 0111-KDIB1-1.4010.94. 2022.2.JD dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatki na wynajem nieruchomości od wspólnika w stanie prawnym, który będzie obowiązywał po 1 stycznia 2023 r., są ukrytą dywidendą. To oznacza, że nie można by ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.


Sprawa dotyczyła spółki, która dzierżawi powierzchnie handlowe i biurowe od jednego ze wspólników. Wspólnik nabył nieruchomości od podmiotów niepowiązanych i koszt dzierżawy nie będzie uzależniony od osiągnięcia zysku przez spółkę ani też od jego wysokości. Dyrektor KIS uznał, że w takiej sytuacji co do zasady znajdzie zastosowanie nowa definicja ukrytej dywidendy, ponieważ nieruchomości zostały nabyte przed powstaniem spółki.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Niekorzystną interpretację (nr 0111-KDIB1-1.4010.204. 2022. 1.BS) uzyskała też inna spółka, która będzie ponosić koszty wynagrodzenia na rzecz licencjodawcy z tytułu umowy know-how lub na rzecz wspólnika z tytułu umowy sublicencyjnej.

Według skarbówki spółka zobowiązana będzie wyłączyć te wydatki z kosztów uzyskania przychodów.


Interpretacje do kosza


Co się stanie z interpretacjami po zmianie przepisów?


- W sytuacji, gdy przepis zostanie uchylony, zanim jeszcze wejdzie w życie, interpretacje wydane na jego podstawie w ogóle nie będą miały zastosowania – mówi Marcin Zimny.

Z kolei doradca biznesowy Marcin Lewandowski wskazuje, że gdyby nie doszło do zmiany przepisów, przedsiębiorców czekałoby wiele trudności.


– Konsekwencją stosowania tych przepisów byłaby konieczność wyłączania z kosztów podatkowych wydatków ekonomicznie uzasadnionych, których kwota została ustalona za zasadach rynkowych. Z pewnością prowadziłoby to do sporów. Nakładałoby też na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z analizowaniem tego typu transakcji – mówi Lewandowski.


Marcin Zimny dodaje jednak, że zniesienie tych przepisów nie oznacza dla przedsiębiorców dowolności w odliczeniu kosztów.


– Organy podatkowe już obecnie mają wystarczająco dużo możliwości, by zakwestionować odliczenie kosztów, które uznają za nieuzasadnione. Mogą też zakwestionować określone transakcje na podstawie przepisów o cenach transferowych czy klauzul przeciw unikaniu opodatkowania. Ponadto na podstawie przepisów z rozdziału 6a działu III ordynacji podatkowej mogą wymierzyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wymienia Zimny.

OPINIA

Agnieszka 
Wnuk
, doradca podatkowy, 
partner w MDDP


Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie to korzystna dla podatników zmiana. Sam pomysł wprowadzenia takich rozwiązań należy uznać za dziwny i zaskakujący. Koncepcja ukrytej dywidendy zakłada wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków oczywistych i racjonalnych. Przykładem może być sytuacja, w której spółka córka wynajmuje od spółki matki lokal będący jej siedzibą. Na gruncie przepisów o ukrytej dywidendzie nie mogłaby co do zasady odliczyć takiego wydatku, jeśli spółka matka była właścicielem nieruchomości przed utworzeniem spółki córki. Takie ograniczenie jest niepotrzebne, gdyż przepisy podatkowe zawierają wiele innych mechanizmów ograniczających ryzyko nadużyć, więc interes fiskalny jest chroniony w sposób dostateczny. Chociażby przepisy dotyczące cen transferowych zapobiegają zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków nadmiarowych.