Zaangażowanie na rzecz uchodźców Ukrainy to już powszechna działalność wielu polskich firm. Niestety skarbówka ogranicza możliwość odliczenia ponoszonych w związku z tym wydatków.

Taką interpretację otrzymała spółka, która ponosi wydatki na wsparcie Ukrainy i uchodźców z tego kraju. Są to m.in. wydatki na wynajem mieszkań dla uchodźców wojennych, kosztów ich zakwaterowania, kosztów transportu uchodźców i artykułów pomocowych. Kupuje też środki rzeczowe, taki jak: artykuły kosmetyczne i higieniczne, leki, śpiwory, koce i odzież oraz żywność. Pomoc rzeczowa jest przekazywana bezpośrednio uchodźcom z Ukrainy lub na rzecz organizacji charytatywnych, które dysponują nimi zgodnie z zapotrzebowaniem.

Czytaj więcej

Pomoc Ukrainie daje podatkowe korzyści

Spółka zapytała o możliwość zaliczenia wydatków do kosztów. Uzasadniała, że w jej interesie jest, aby wojna zakończyła się jak najszybciej, a Ukraina obroniła swoją suwerenność.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął jednak negatywne stanowisko w tej sprawie. Analizując art. 15 ustawy o CIT stwierdził, że wydatki te nie mają związku z przychodami spółki. Przypomniał też, że zgodnie z tzw. specustawą z 12 marca 2022 r., przedsiębiorcy mogą odliczyć koszty wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw przekazanych od 24 lutego 2022 r. końca 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Ustawa wskazuje, że pomoc powinna trafić do określonych podmiotów, np. organizacji pożytku publicznego czy wykonujących działalność leczniczą.

„Przepis dopuszcza czasowo odliczenie wydatków na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na Ukrainie do kosztów podatkowych, jednakże wydatek taki musi zostać poniesiony na rzecz wymienionych w tym przepisie podmiotów/organizacji i musi bezwzględnie stanowić darowiznę na rzecz tych podmiotów, których to warunków wskazana przez państwa pomoc nie spełnia.” – odpowiedział spółce dyrektor KIS.

Dodał, że poniesione przez spółkę wydatki nie spełniają też warunków celowości określonych w art. 15 ustawy o CIT.

Z interpretacją nie zgadza się Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy i partner w MDDP. Wskazuje jednak, że przedsiębiorcy powinni mieć możliwość, by przekonać fiskusa do swoich racji.

- Wydatki na pomoc uchodźcom powinny być kosztem uzyskania przychodu. Jest w interesie państwa, by przedsiębiorcy chcieli pomagać i nie musieli ponosić z tego tytułu negatywnych konsekwencji w podatkach. To w dużej mierze dzięki ogromnej pomocy firm udało się zapobiec kryzysowi związanemu z napływem uchodźców. – mówi Agnieszka Wnuk.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Zaznacza, że konieczna jest też oczywiście standardowa weryfikacja dokumentacji, by nie dochodziło do nadużyć. Jednak weryfikacja nie powinna polegać wyłącznie na sprawdzeniu czy wydatki poniesione przez podatnika spełniają kryteria ze specustawy z 12 marca br., która zawężą katalog możliwych do odliczenia kosztów. Należy też pamiętać, że duża część pomocy, szczególnie w pierwszych tygodniach, przekazana została bezpośrednio uchodźcom.

-Przedsiębiorcy powinni argumentować, że wydatki na pomoc humanitarną to wydatki ponoszone w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, która jest obecnie oczekiwaniem stawianym przedsiębiorcom chociażby poprzez obowiązek publikacji informacji o strategii podatkowej) i jako takie powinny podlegać odliczeniu jako koszt podatkowy. Należy mieć nadzieję, że skarbówka uwzględni tę argumentację – dodaje Agnieszka Wnuk.

Nr interpretacji 0111-KDIB1-1.4010.117.2022.2.BK