W ostatnich latach przybyło przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem ryczałtem. Skusiły ich niskie stawki podatku. Wcale jednak nie jest łatwo ustalić, ile faktycznie musimy zapłacić skarbówce. Zależy to bowiem od tego, jak jest sklasyfikowana nasza działalność.

Oto sprawa opisana przez jednego z czytelników. Jest przedsiębiorcą, współpracuje z wydawnictwem, zajmuje się redagowaniem tekstów i przygotowywaniem ich do druku. Wcześniej był na podatku liniowym, w 2022 r. przeszedł na ryczałt, zakładając, że od przychodów może płacić 8,5-proc. podatek. W urzędzie skarbowym nie chciano mu tego jednak potwierdzić, odsyłając go po opinię do urzędu statystycznego. Przedsiębiorca złożył w tej sprawie wniosek, opisując w nim dokładnie, czym się zajmuje. Są to następujące czynności:

– redagowanie tekstów wykonywane na zlecenie wydawnictwa, związane z przygotowaniem materiałów do druku,

– przygotowanie całości dodatku do druku,

– przygotowanie innych dodatków do gazety, od zamawiania materiałów przez redagowanie po przygotowanie do druku.

Zdaniem Urzędu Statystycznego w Łodzi (pismo nr LDZ-OKN.4221.5243.2021.PKD.1) wymienione czynności mieszczą się w grupowaniu PKD 18.13.Z „Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku”.

Ustawa o ryczałcie nie odnosi się jednak do kodów PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Określając jego stawki, często odwołuje się natomiast do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, czyli PKWiU. Jest tam trochę inna numeracja i terminologia. Usługi związane z przygotowaniem do druku znajdziemy pod pozycją 18.13.10.0.

Jak je opodatkować? Stawki ryczałtu są zróżnicowane, od 2 do 17 proc. Informacje, jaki rodzaj działalności jest opodatkowany daną stawką, znajdziemy w art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie. Nie ma w nim jednak wprost wymienionych usług wykonywanych przez czytelnika. Co to oznacza? Że mogą być opodatkowane 8,5-proc. ryczałtem.

Taki podatek stosuje się do rozliczania usług, które nie są przyporządkowane do innych stawek (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie).

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Czytelnik prawidłowo więc przyjął, że przychody z jego działalności mogą być rozliczane 8,5-proc. ryczałtem.

Czytaj więcej

MF: ryczałt dostępny dla większej liczby przedstawicieli wolnych zawodów