Pracujący senior może uzyskać bez podatku przychód do 85 528 zł, jeśli zrezygnuje z przysługującej mu emerytury. Z ulgi mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę (opodatkowane według skali) oraz przedsiębiorcy opodatkowani według skali, jak też stawką liniową 19 proc. czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

– Podatnik zainteresowany ulgą dla pracujących seniorów powinien najpierw przeprowadzić kalkulacje jej opłacalności w jego indywidualnej sytuacji. Może to być atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które mają niską emeryturę ze względu na płacone w przeszłości niskie składki. Dzięki rezygnacji ze świadczeń mogą uzyskać wynagrodzenie wolne od podatku nawet do 115 tys. zł – w przypadku rozliczenia według skali. Jednocześnie zwiększają podstawę wymiaru emerytury na kolejne lata –mówi Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym KPMG w Polsce.

Dla osób rozliczających się według skali do limitu 85,5 tys. zł dodaje się kwotę wolną od podatku 30 tys. zł.

– Co ważne, organy podatkowe zajmują korzystne dla podatników stanowisko. Zgadzają się, że podatnik może zrezygnować z ulgi i zacząć pobierać świadczenia w dowolnym momencie, np. w wyniku pogorszenia stanu zdrowia, ale też gdy przewiduje, że przekroczy ustawowy limit dochodów zwolnionych od podatku – dodaje Grzegorz Grochowina.

Przykładem może być najnowsza interpretacja (nr 0115-KDIT2.4011. 316.2022.1.HD) dotycząca 63-letniej podatniczki, zatrudnionej na umowę o pracę, która ma ustalone prawo do emerytury, ale jej nie pobiera. Spełnia warunki zastosowania ulgi dla pracujących seniorów.

Kobieta chce jednak rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę – podjąć emeryturę zawieszoną. Otrzyma wówczas odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia brutto. W sumie otrzyma w ciągu roku kilkanaście pensji zwolnionych z podatku dochodowego. Chciała się upewnić, czy w sytuacji, gdy przez znaczną część roku korzystała z ulgi, a następnie przejdzie na opodatkowaną emeryturę, nie straci prawa do tej ulgi i nie będzie zobowiązana zapłacić podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, że nie.

„W sytuacji, gdy przez znaczną część roku podatniczka skorzysta z ulgi dla pracującego seniora, a następnie przejdzie na opodatkowaną emeryturę, nie straci prawa do tej ulgi” – stwierdził dyrektor KIS.

Czytaj więcej

Pracujący senior musi wybrać: albo świadczenia, albo ulga