W związku z wprowadzeniem w ramach Polskiego Ładu przepisów, które uatrakcyjniły estoński CIT, wielu podatników zdecydowało się na wybór tej formy opodatkowania. Coraz częściej pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące ustalania przedmiotu opodatkowania z tytuł ukrytych zysków. W odniesieniu do tej kategorii warto przyjrzeć się skutkom podatkowym odpłatnego umorzenia udziałów spółki.

Estoński CIT jest potocznym określeniem na opodatkowanie podatników CIT w formie ryczałtu od dochodów spółek, który od 2021 r. podatnicy mogą wybrać jako formę opodatkowania spółki. Zasadą ryczałtu jest odroczenie momentu opodatkowania do dnia wypłaty zysku. Przepisy przewidują jednak kilka innych kategorii, które mogą podlegać opodatkowaniu. Do kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu, które budzą najwięcej wątpliwości interpretacyjnych, należą ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Na gruncie stosowania przepisów o opodatkowaniu dochodów z tytułu ukrytych zysków jedną z kategorii, która może powodować powstanie obowiązku podatkowego jest umorzenie udziałów spółki za wynagrodzeniem dla wspólnika.