Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa w sprawie dotyczącej specjalnego zwolnienia strefowego.

Sprawa dotyczyła interpretacji wydanej na wniosek jednej ze specjalnych stref ekonomicznych, która uważała m.in., że wydatki na wykup akcji od pozostałych akcjonariuszy, niezaliczone do kosztów, to dochód zwolniony z CIT.

Fiskus tego stanowiska nie potwierdził. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę spółki, ale ostatecznie wygrali urzędnicy. NSA zgodził się z nimi, że sporne zwolnienie ma charakter warunkowy. Jest uzależnione od wydatkowania uzyskanych dochodów na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości do prowadzenia działalności na terenie strefy. Sąd też uznał, że za wydatkami na cele rozwoju strefy nie mogą być te związane z funkcjonowaniem spółki, m.in. z wykupem akcji. Wydatki na nabycie akcji w innej spółce dotyczą bowiem sytuacji, gdy akcjonariusze nie podejmują decyzji o przeznaczeniu środków z dochodu przed opodatkowaniem na nabycie nieruchomości w sposób bezpośredni.

Jak przypomniał sędzia NSA Antoni Hanusz, przepisy wprowadzające sporne preferencje muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich celem. A w nim nie mieszczą się przesunięcia kapitałowe. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 2652/19

Czytaj więcej

Nowa preferencja dla giełdowych inwestorów