Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą popularne jest w obecnych czasach wykorzystywanie samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu. Jest to korzystna praktyka zarówno dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak również dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek prawa handlowego. Jednym z podstawowych postanowień standardowej umowy leasingowej, warunkującym jej zawarcie oraz wydanie przedmiotu leasingu, jest uiszczenie opłaty wstępnej. W wielu postanowieniach umownych, nieuiszczenie opłaty wstępnej uniemożliwia realizację samej umowy.