Polski Ład wprowadził duże zmiany w rozliczeniu najmu nieruchomości. Tylko do końca 2022 r. podatnicy będą mogli odliczyć odpisy amortyzacyjne od lokali kupionych przed końcem 2021 r. W przyszłym roku nie będą już mieli tej możliwości.

– W tej sytuacji atrakcyjnym sposobem rozliczenia najmu staje się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Niska stawka

Skarbówka potwierdza, że nieruchomości wykorzystywane w działalności gospodarczej można z niej wycofać i rozliczać na zasadach najmu prywatnego. Taką interpretację (nr 0114-KDIP2-1.4011.92.2022. 2.KW) uzyskał podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie ośmiu mieszkań. Budynki stanowiące jego własność ujęte zostały w ewidencji środków trwałych i są amortyzowane według indywidualnej stawki 10 proc. Wnioskodawca płaci podatek liniowy 19 proc. Zamierza jednak zaprzestać prowadzenia biznesu, a w konsekwencji wycofać składniki majątku z działalności. Nadal będzie udostępniać mieszkania, ale w ramach najmu prywatnego. Zapytał, czy może wówczas rozliczać się ryczałtem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jest taka możliwość. Jeśli po przeniesieniu nieruchomości ich najem nie będzie prowadzony w sposób, który wskazuje na spełnienie wszystkich przesłanek prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionych w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, to przychody z najmu można zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem prywatny).

„Skoro podatnik nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej oraz wycofa nieruchomości do majątku prywatnego, to wówczas przedmiotem najmu nie będzie składnik majątku związany z działalnością gospodarczą. Ponadto umowy najmu nie będą zawierane w ramach działalności gospodarczej. Zatem najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Nie ma przeszkód, by przychody z tytułu najmu prywatnego lokali opodatkować na zasadach ryczałtowych” – stwierdził dyrektor KIS.

W efekcie podatnik będzie mógł płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5 proc., a po przekroczeniu progu 100 tys. zł – 12,5 proc.

Czytaj więcej

Polski Ład: można wycofać mieszkanie z majątku firmy i od najmu płacić ryczałt

Nie ma przychodu

Skarbówka potwierdza też w interpretacji nr 0113-KDIPT2-1. 4011.1131.2021.2. KO, że wycofanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych i przeniesienie do majątku prywatnego nie spowoduje po stronie podatnika powstania przychodu podatkowego w PIT. Sprawa dotyczyła nieruchomości, które są wynajmowane i amortyzowane według stawki 1,5 proc. Właścicielka planuje jednak zamknąć biznes i prowadzić dalej najem prywatny.

„Planowana czynność wycofania nieruchomości z majątku działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie będzie nosić cech zbycia ani posiadać przymiotu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy oPIT. Czynność ta nie będzie skutkować po stronie wnioskodawczyni powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PIT” – orzekł dyrektor KIS.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Agata Malicka zwraca uwagę, że wielu właścicieli nieruchomości analizuje obecnie, jaka forma rozliczenia najmu będzie dla nich najbardziej opłacalna w przyszłym roku.

– Największa zmiana dotyczy amortyzacji. Od przyszłego roku nie będzie już możliwości odliczenia odpisów amortyzacyjnych, co znacznie zmienia warunki rozliczenia. Dla wielu podatników była to główna korzyść – mówi Agata Malicka.

Również Ministerstwo Finansów zachęca podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie najmu do zmiany formy opodatkowania na ryczałt, który płaci się od przychodu, bez żadnych odliczeń. Od 2023 r. ma to być podstawowa forma rozliczenia najmu. – Będzie opłacalna szczególnie dla tych, którzy nie ponoszą wysokich kosztów – mówi Malicka.